Language
 
 
A- A A+

फाईल्स डाऊनलोड करण्याबाबत माहिती

पीडीएफ फाईल्स

ॲडोब ॲक्रोबॅट रीडर

वर्ड फाईल्स

वर्ड व्ह्युअर

एक्सेल फाईल्स

एक्सेल व्ह्युअर